Wideofilmowanie Pierwszej Komunii

Wszystkie filmy są w pełni montowane, przez co uzyskuje się stosunkowo krótkie filmy pełne dynamizmu i akcji. Montaż jest prowadzony w taki sposób, aby nie pominąć żadnej ważnej sceny uroczystości, a usunąć zbędne i nieciekawe fragmenty.

Zakres reportażu jest każdorazowo uzgadniany z Zamawiającymi, ale zazwyczaj obejmuje:

 • lekcję religii,
 • próbę,
 • przygotowania do uroczystości,
 • mszę,
 • nabożeństwo.

Techniczna realizacja reportażu obejmuje:

 • Filmowanie profesjonalną kamerą cyfrową DVCAM gwarantującą wysokiej jakości obraz.
 • Zaawansowane nagrywanie dźwięku studyjnym sprzętem, dzięki czemu uzyskuje się wysoką jakością dźwięku (ograniczony pogłos, wyrazistszy głos).
 • Pełny montaż komputerowy nagranego materiału – ze sfilmowanych scen zostają usunięte ujęcia zbędne, nieciekawe i nudne, przez co film staje się krótszy, ale ciekawszy i dynamiczniejszy.
 • Cyfrową korektę parametrów obrazu i dźwięku w poszczególnych scenach w celu zachowania jednorodnego wyglądu i brzmienia.
 • Zastosowanie profesjonalnych filtrów dających obraz o „filmowym” wyglądzie, bardziej przyjemnym dla oka.
 • Nagrania w standardach DVD, VHS, CD (DivX) lub innych.
 • Wykonanie płyty DVD z indywidualnym interakcyjnym menu.
 • Wykonanie indywidualnej okładki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na prezentację dorobku firmy.

Świadczymy również usługi fotografii >>

Copyright © 2009 Elfilm. Wszelkie prawa zastrzeżone.